Slide background

Kalendarium: Kurier z Warszawy

ROK WYDARZENIA Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO WYDARZENIA W POLSCE WYDARZENIA NA ŚWIECIE
1914 Na świat przychodzi Zdzisław Jeziorański Wybuch I wojny światowej, powstanie Legionów Polskich Wybuch I wojny światowej
1918 Śmierć ojca Zdzisława – Wacława Odzyskanie przez Polskę niepodległości Koniec I wojny światowej
1932 Rozpoczyna studia ekonomiczne na Uniwersytecie Poznańskim I. Mościcki wybrany prezydentem na drugą kadencję W Niemczech wybory wygrywa NSDAP pod przywództwem A. Hitlera
1936 Uzyskuje dyplom z ekonomii; odbywa służbę wojskową we Włodzimierzu Wołyńskim  (do 1937 r.) Zainicjowanie przez E. Kwiatkowskiego budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego Remilitaryzacja Nadrenii, wybuch wojny domowej w Hiszpanii
1937 Rozpoczyna pod kierunkiem prof. E. Taylora pracę nad rozprawą doktorską „Cykl koniunktury gospodarczej w Polsce 1929-1936” Powstanie formacji sanacyjnej: Obozu Zjednoczenia Narodowego N. Chamberlain zostaje premierem Wielkiej Brytanii
1939 Służy w 2 Dywizjonie Artylerii Konnej; dostaje się do niewoli niemieckiej, z której ucieka Agresja Niemiec i ZSRR; powstaje rząd emigracyjny; premier i Naczelny Wódz: gen. W. Sikorski, prezydent: W. Raczkiewicz; w kraju utworzenie Służby Zwycięstwu Polski, następnie Związku Walki Zbrojnej Wybuch II wojny światowej; ZSRR atakuje Finlandię
1941 Rozpoczyna działalność konspiracyjną w ZWZ, ps. „Janek” Okupacja całości ziem polskich przez Niemcy; tworzenie II Korpusu Polskiego w ZSRR Napaść Niemiec na ZSRR; napaść Japonii na USA; Niemcy wypowiadają USA wojnę
1942 Rozpoczyna działalność w Akcji „N” (w ramach BiP KG AK), którą kieruje Tadeusz Żenczykowski, ps. „Kania” ZWZ przemianowany na Armię Krajową; powstanie PPR; powstanie Gwardii Ludowej Na konferencji w Wansee zapada decyzja o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”
1943 I wyprawa kurierska – do Szwecji; poznaje przyszłą żonę, Jadwigę Wolską „Gretę”; przybiera pseudonim Jan Nowak; początek II wyprawy kurierskiej – dociera do Londynu Ujawnienie zbrodni katyńskiej; powstanie w getcie warszawskim; ZSRR zrywa stosunki dyplomatyczne z Polską; śmierć gen. Sikorskiego; premierem S. Mikołajczyk; Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych – gen. K. Sosnkowski Klęski Niemiec pod Stalingradem i w bitwie na łuku kurskim; lądowanie aliantów na Sycylii; konferencja w Teheranie
1944 Spotkania z władzami Rządu RP na uchodźctwie i W. Churchillem; powrót do kraju; w Powstaniu Warszawskim obsługa radiostacji „Błyskawica”; ślub z Jadwigą Wolską; początek III wyprawy kurierskiej (wraz z żoną) Wojska radzieckie przekraczają granice Polski; utworzenie KRN i PKWN; GL zmienia nazwę na AL; akcja „Burza” Powstanie Warszawskie; premierem rządu RP – T. Arciszewski Lądowanie aliantów w Normandii, wyzwolenie Francji, opanowanie przez aliantów części Włoch.
1945 Zakończenie III wyprawy – zdanie relacji władzom polskim z przebiegu Powstania; Nowakowie osiedlają się w Londynie Wojska radzieckie opanowują tereny Polski; utworzenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego; utworzenie TRJN; proces szesnastu Konferencja w Jałcie – zmiana granic Polski; koniec wojny; konferencja w Poczdamie; cofnięcie uznania władzom RP na uchodźctwie

źródło:  „Jan Nowak-Jeziorański”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (wyd.),  Wrocław 2010.

Facebook