Slide background

Kalendarium: Radio Wolna Europa

ROK WYDARZENIA Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO WYDARZENIA W POLSCE WYDARZENIA NA ŚWIECIE
1948 Początek pracy w BBC Powstanie PZPR, I sekretarz: B. Bierut Komuniści przejmują władzę w Czechosłowacji
1952 Zostaje dyrektorem sekcji polskiej RWE „Głos Wolnej Polski” w Monachium Zostaje „uchwalona” Konstytucja PRL – wprowadza Radę Państwa Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali; prezydentem USA zostaje D. Eisenhower
1953 RWE nadaje relacje por. Jareckiego – uciekiniera z Polski; poznaje Zbigniewa Brzezińskiego Zamknięcie „Tygodnika Powszechnego”; aresztowanie Prymasa S. Wyszyńskiego Śmierć Stalina; antysowieckie rozruchy w Berlinie Wschodnim; N. Chruszczow I sekretarzem KPZR
1954 Nadawanie przez RWE rewelacji Józefa Światły Rozwiązanie MBP i osądzenie niektórych jego funkcjonariuszy USA przeprowadzają pierwszy test bomby wodorowej
1955 RWE domaga się wypuszczenia przetrzymywanych w ZSRR Polaków; akcja „balonowa” Początek powrotu Polaków z ZSRR; początek działalności Klubu Krzywego Koła Utworzenie Układu Warszawskiego
1956 RWE nadaje tekst „tajnego referatu Chruszczowa”; RWE nawołuje do zachowania spokoju w Polsce, chcąc zapobiec rozlewowi krwi Śmierć Bieruta; bunt robotników w Poznaniu; W. Gomułka I sekretarzem PZPR; uwolnienie Prymasa; odwilż, ustaje zagłuszanie RWE „Tajny referat” Chruszczowa na XX zjeździe KPZR; krwawo stłumione powstanie na Węgrzech
1958 RWE przeciwstawia się próbom narzucenia przez Amerykanów cenzury; zmiana nazwy: Rozgłośnia Polska RWE Gomułka zaostrza kurs polityczny; początek końca odwilży Jan XXIII papieżem
1959 Spór z ambasadorem USA w Polsce J. Beamem usiłującym zamknąć RWE; informuje o wizycie R. Nixona w Warszawie Wizyta wiceprezydenta USA R. Nixona w Warszawie Pierwsza wizyta I sekretarza KPZR w USA
1960 Zmiana ramówki RWE; Nowak stara się o odzyskanie przez Polskę skarbów wawelskich Polska odzyskuje skarby wawelskie (m.in. arrasy) J.F. Kennedy prezydentem USA
1963 RWE wydaje pierwszy numer miesięcznika „Na antenie” W. Bartoszewski rozpoczyna współpracę z RWE Paweł VI papieżem; zabójstwo J.F. Kennedy’ego
1964 Nadanie „listu 34”; obrona prześladowanego M. Wańkowicza „List 34”, proces M. Wańkowicza; M. Moczar na czele MSW L. Breżniew I sekretarzem KPZR
1965 Obrona Kościoła po publikacji listu biskupów; poznaje A. Michnika Proces J. Kuronia i K. Modzelewskiego; list biskupów polskich do niemieckich Zakończenie II Soboru Watykańskiego
1967 Ujawnienie częściowego finansowania RWE przez CIA Początek antysemickich wystąpień Gomułki Wojna sześciodniowa
1968 RWE, zawieszając ramówkę, informuje o dramatycznych wydarzeniach w Czechosłowacji „Wydarzenia marcowe”; czystki antysemickie Praska wiosna; inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację
1970 RWE głównym źródłem informacji o masakrze na Wybrzeżu; najwyższa słuchalność w historii rozgłośni Krwawe stłumienie protestów robotników na Wybrzeżu; E. Gierek I sekretarzem PZPR Uznanie przez RFN granicy na Odrze i Nysie
1971 Opowiada się za odbudową Zamku Królewskiego w Warszawie; wznowienie zagłuszania Rozpad frakcji Moczara Wojna indyjsko-pakistańska
1972 Skutecznie sprzeciwia się wnioskowi senatora J. Fulbrighta domagającemu się zamknięcia RWE Watykan uznaje polską administrację kościelną na Ziemiach Zachodnich Początek Afery Watergate
1975 Rezygnuje z funkcji dyrektora sekcji polskiej RWE List intelektualistów przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji Podpisanie Aktu Końcowego KBWE; upadek Sajgonu

źródło:  „Jan Nowak-Jeziorański”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (wyd.),  Wrocław 2010.

Facebook