Slide background

Biblioteczka

W dziale Biblioteczka prezentujemy zarówno dane bibliograficzne książek Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz publikacji o Nim, jak i wybór edukacyjnych zasobów internetowych – w tym materiałów archiwalnych udostępnianych m.in. przez Polskie Radio, Telewizję Polską i Narodowy Instytut Audiowizualny.

Zasoby internetowe

Książki o Janie Nowaku-Jeziorańskim

 • Jolanta Hajdasz, Agata Ławniczak, Polak z oddali. Jan Nowak-Jeziorański w Poznaniu i nie tylko, Poznań 2000.
 • Jan Nowak-Jeziorański: głos wolnej Europy, red. Barbara Toruńczyk, Warszawa 2005.
 • Jarosław Kurski, Jan Nowak-Jeziorański. Emisariusz wolności, wstęp Władysław Bartoszewski, Warszawa 2005
 • Osiem misji kuriera z Warszawy, oprac. Andrzej Krzysztof Kunert, Zofia Kunert, współpraca Zygmunt Walkowski, Warszawa 2005.
 • Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005), red. ks. Alfred Wierzbicki, Lublin 2006.
 • Jan Nowak-Jeziorański, kurier wolnej Polski, red. Katarzyna Beliniak (i in.), Warszawa 2007.
 • Jan Nowak-Jeziorański, książka z filmem DVD „Pseudonim Jan Nowak” w reż. Jolanty Kessler-Chojeckiej, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich (wyd.), Wrocław 2010.  
 • Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej, redaktor Radia Wolna Europa, polityk, red. Rafał Habielski, Paweł Machcewicz, Wrocław 2011.
 • Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana, wybór cytatów i red. Mateusz Palka i Mariusz Urbanek, Wrocław 2014.
 • Komiks Kurier z Warszawy, autorzy: Mariusz Urbanek, Mateusz Palka, Bartłomiej Stefanowicz, Wrocław 2014.
 • A. Ross Johnson, Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze, Wrocław 2014.

Artykuły i inne materiały 

Książki Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Polska droga ku wolności: 1952-1973, przedm. Adam Ciołkosz, Londyn 1974.
 • Kurier z Warszawy, Londyn 1978 (pierwsze wydanie krajowe: Warszawa 1981 pierwsze polskie wydanie oficjalne: Warszawa, Kraków 1989).
 • Courier from Warsaw, foreword Zbigniew Brzeziński, Detroit 1982.
 • Polska pozostała sobą, Londyn 1980 (pierwsze wydanie krajowe: Kraków 1981).
 • Wojna w eterze: wspomnienia, t.1, 1948-1956, Londyn 1985 (wydanie krajowe: Warszawa 1985).
 • Wojna w eterze: wspomnienia, t.2, 1956-1976, Londyn 1988.
 • Polska z oddali: wojna w eterze – wspomnienia: 1956-1976, Kraków 1988.
 • Polska z oddali: wspomnienia: 1956-1976, Kraków 1992.
 • W poszukiwaniu nadziei, Warszawa 1993.
 • Rozmowy o Polsce, Warszawa 1995.
 • Polska wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 1999.
 • Wojna w eterze, Kraków 2000.
 • Fakty, wydarzenia, opinie, Warszawa 2001.
 • Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc, Listy 1952-1998, wybór, oprac. i wstęp Dobrosława Platt, Wrocław 2001.
 • Polska z bliska, wybór i red. Andrzej Brzeziecki, Kraków 2003.
 • Polska droga do NATO. Listy, dokumenty, publikacje/ Poland’s Road to NATO. Letters, Documents, Publications, wybór i oprac. Dobrosława Platt, wstęp Jerzy Koźmiński, tłum. Tadeusz Mirecki, Wrocław 2006. 
 • Jan Nowak-Jeziorański – Zbigniew Brzeziński. Listy 1959-2003, redakcja Dobrosława Platt, Warszawa 2014.
 • Rzeczpospolita atlantycka, Wrocław 2014. Zbiór artykułów autorstwa Jana Nowaka-Jeziorańskiego z lat 1991 – 2004 dotyczących spraw wschodnich.

Facebook