Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2016

Home / Aktualności / Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2016

4 czerwca 2016 we wrocławskim Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego tegorocznemu laureatowi – księdzu bp. Borysowi Gudziakowi.

Bp Borys Gudziak jest duchownym greckokatolickim, ordynariuszem eparchii Świętego Włodzimierza Wielkiego w Paryżu i rektorem Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Nagrodę otrzymuje za „wielki wkład w tworzenie niepodległej, suwerennej i europejskiej Ukrainy jako wspólnoty ludzi wolnych”.

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ustanowiona została 4 czerwca 2004 przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Prezydenta Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Kolegium Europy Wschodniej i wręczana jest corocznie osobom bądź instytucjom, których życie, działalność, aktywność przyczyniają do tworzenia struktur niepodległej Polski oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Dotychczasowi laureaci Nagrody to Tadeusz Mazowiecki, George Bush senior, Stanisław Szuszkiewicz, kardynał Jean-Marie Lustiger, Siergiej Kowaliow, Vaclav Havel, Leszek Balcerowicz, Jerzy Koźmiński, Valdas Adamkus, Instytut Literacki w Paryżu, prof. Zbigniew Brzeziński oraz Tomas Venclova.

Więcej o Nagrodzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego: www.jezioranski.org/nagroda

Facebook